Goda inflationsutsikter de närmaste två åren

Datum

Riksbanken har i dag beslutat att sänka reporäntan med 0,25 procentenheter från 4,35 till 4,10 procent. Då såväl jul- som nyårsafton i år sammanfaller med Riksbankens ordinarie repotillfällen kommer den annonserade repan att löpa i tre veckor.

I den inflationsrapport som publiceras i dag gör Riksbanken en något mer optimistisk bedömning av inflationsutsikterna än i septemberrapporten. Inflationen bedöms bli knappt 1,5 procent 1997 och cirka 2 procent 1998. Under 1996 kommer inflationen att underskrida inflationsmålets nedre toleransgräns med några tiondelar av en procentenhet. Detta är i huvudsak en följd av tillfälliga effekter genom minskade räntekostnader och lägre importpriser. Denna utveckling har sin grund i ett ökat förtroende för den ekonomiska politiken.

Den information som framkommit sedan föregående rapport bekräftar bilden av en återhämtning av svensk ekonomi under 1996. Den har främst skett genom en stark export- och investeringstillväxt. Det bedöms dock inte vara troligt att ekonomin under de närmaste åren överskrider det resursutnyttjande där inflationen riskerar att ta fart. Den förväntade uppgången av den registrerade inflationen beror framför allt på att effekterna av lägre räntor och en starkare krona avtar.

Riksbankens huvudscenario för de närmaste två åren talar för att penningpolitiken är relativt väl avvägd. Det ytterligare utrymme som eventuellt finns för att sänka reporäntan är begränsat.

De analyser Riksbanken gör av inflationsförutsätt-ningarna blir avgörande för penningpolitiken. Dessa analyser baseras dels på ny information om för infla-tionsutvecklingen strategiska variabler, dels på Riksbankens allmänna bedömning av hur inflations-benägenheten i ekonomin utvecklas. Hur den bild som växer fram avtecknar sig i förhållande till analysen i dagens inflationsrapport kommer att bestämma om reporäntan sänks ytterligare eller hålls oförändrad.

En presskonferens om inflationsrapporten med Lars Heikensten, Claes Berg och Jonas Ahlander kommer att hållas kl. 10.00 i Riksbanken, med ingång från Malmskillnadsgatan 7. Presskort krävs.

Inflationsrapporten kan beställas från Riksbankens informationscentral fax 08-787 05 26, tel. 08-787 01 00 eller hämtas i Riksbankens entréer, Malmskillnadsgatan 7 respektive Brunkebergstorg 11.

SVERIGES RIKSBANK

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?