Inbjudan till presskonferens där IMF kommer att diskutera sin utvärdering av det svenska finansiella systemet

Internationella valutafonden, IMF, har under hösten 2001 genomfört en utvärdering av stabiliteten i det svenska finansiella systemet. Utvärderingen görs inom ramen för IMF:s så kallade Financial Sector Assessment Program, FSAP.

På presskonferensen kommer delegationsledaren Barry Johnston att informera om FSAP och presentera preliminära slutsatser från utvärderingen. Presentationen kommer att innehålla en diskussion av potentiella sårbarheter i det svenska finansiella systemet, utvärdering av hur Sverige uppfyller internationella standarder och koder, utmaningar för tillsynsmyndigheterna och bakgrund om FSAP-processen. Den slutliga rapporten kommer att bli färdig nästa sommar.

Syftet med IMF:s utvärderingar är att identifiera potentiella risker i länders finansiella system, undersöka länkar mellan makroekonomisk utveckling och finansiell stabilitet, utvärdera uppfyllandet av standarder och koder (internationella normer för lämpliga regelverk) som rör den finansiella sektorn samt peka på områden där reformer kan behövas.

IMF utvärderar alla medlemsländer, på frivillig basis, och har hittills hunnit med drygt 40 länder, bland annat Finland, Island och Kanada. Utvärderingarna, som inleddes 1999, fungerar som komplement till IMF:s årliga genomgångar av medlemsländernas ekonomier (artikel IV-konsultationer). IMF-delegationen har besökt Finansinspektionen, Finansdepartementet, Sveriges riksbank, VPC, OM, banker, försäkringsbolag med flera.

Presskonferensen äger rum på Riksbanken kl. 13.00. Ingång från Brunkebergstorg 11. För deltagande krävs presslegitimation.

Ytterligare frågor besvaras av Martin Blåvarg, biträdande avdelningschef på avdelningen för finansiell stabilitet, tel.: 08-787 02 32.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?