Undersökning av allmänhetens kunskaper om Riksbanken

Datum

Sex av tio svenskar anser att Riksbanken är trovärdig eller mycket trovärdig. Hälf-ten känner dock inte till Riksbankens inflationsmål. Det framgår av en undersök-ning av allmänhetens kunskaper om och attityd till Riksbanken som genomförts av Temo på uppdrag av Riksbanken.

Undersökningen visar att nästan alla svenskar – 95 procent – hört talas om Riks-banken men att en stor grupp, 40 procent har låga kunskaper om banken och dess verksamhet.

Undersökningen genomfördes i form av telefonintervjuer med 1001 personer i åldern 16-74 år mellan den 29 september och 16 oktober. Riksbanken har gjort motsvaran-de undersökningar sedan 1996. Syftet med mätningarna är att ge Riksbanken en bild av informationsbehovet om bankens verksamhet.

Hela rapporten kan laddas ned från Riksbankens hemsida. Se länk nedan.

Kontaktinformation

Tomas Lundberg, pressekreterare, tel. 08-787 02 15

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?