Bergström: Motstridiga tendenser i svensk ekonomi

Datum

"Det finns motstridiga tendenser i den svenska ekonomin för närvarade. Förbättringar av läget på arbetsmarknaden har medfört något högre avtalskrav än vid förra avtalsrörelsen, utan att avtalskraven hittills inger några stora farhågor för inflationen. Frågetecknen gäller om arbetsmarknaden kan justera relativlönerna för eftersläpande grupper med rekryteringsproblem utan att det utlöser kompensationskrav och allmänt för höga löneökningar.", det framhöll vice riksbankschef Villy Bergström i ett tal vid Stora Aktiekvällen i Örebro, arrangerat av Sveriges Aktiesparares Riksförbund.


"Fortfarande växer efterfrågan snabbare än den långsiktigt hållbara tillväxten, vilket betyder att lediga resurser tas i anspråk. Fortsätter efterfrågeökningen i snabb takt kommer inflationen förr eller senare att ta fart och tvinga fram räntehöjningar. Men efterfrågetillväxten håller troligen på att bromsas upp något."


"Tidigare noterades starka värdestegringar på börsen samtidigt som aktieägandet genom fonder och direktägande spritts till nya befolkningsskikt. Värdetillväxten byggde på förväntningar inom IT-relaterade verksamheter, förväntningar som ännu inte motsvarades av produktion, reallöner och vinster. Detta utgjorde ett inflationshot, bland annat genom att driva på privat konsumtion, fastighetspriser och priserna på bostadsrätter. Genom aktiemarknadens anpassning nedåt under senare tid har också detta inflationshot dämpats."


"En definitiv bedömning av läget i den svenska ekonomin kommer i Riksbankens 4:e Inflationsrapport, den 7 december", avslutar Villy Bergström.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?