Pressmeddelanden 1997

Datum Rubrik
Slutrapport om Riksbankens guldförvärv under kriget
Riksbanken höjer reporäntan till 4,35 procent
Goda skäl för mindre expansiv penningpolitik
Riksbankens inflationsrapport nr 4 1997
Riksbanken fortsätter växla riksgäldskontorets valutabetalningar i banksystemet under 1998
Begränsningar införs för bankernas pantsättning av värdepapper vid lån i Riksbanken
Bankerna tjänade 1,5 mdr på betalningsförmedling
Riksbanksrapport om elektroniska pengar
Riksbankens kvartalsvisa ränteundersökning
Utlandets direktinvesteringstillgångar i Sverige fördubblade på tre år
Tillfredsställande stabilitet i finansiella systemet
Börsfallet får marginella effekter på ekonomin
Ny riksbanksrapport om stabiliteten i det finansiella systemet
EMI-rapport om EU-ländernas anpassning av sin lagstiftning för centralbankerna
Rapport om effekterna av EMU på det svenska betalningssystemet
Diskonto
Omläggning av betalningsbalansstatistiken
Riksbanken tecknar primary dealer-avtal med Merita Bank AB
Inflation i linje med målet de närmaste åren
Det penningpolitiska styrsystemet i EMU - ny rapport från EMI
Hans Lindblad ny chef på enheten för prisanalys
Riksbankens avveckling av terminsskulden från 1992 avslutad
Utlåningsräntan sänktes med i snitt 0,1 procentenheter och inlåningsräntan oförändrad 2:a kvartalet
Ny, mindre 20-kronorssedel släpps 15 september
Utvecklingen i linje med senaste inflationsrapporten
Lagstadgat prisstabilitetsmål stärker trovärdigheten
Inflationsbenägenheten kan ha minskat i den svenska ekonomin.
Löpande vattenmärke på 100-kronorssedlarna
Utredning av guldförvärv redovisas vid årsskiftet 1997/1998
Tecknar primary dealer-avtal med SBC Warburg och Unibank
Referensräntan diskontot
Gunilla Werner Carlsson ny chef för revisionsavdelningen
Agneta Rönström ny chef för organisations- och förvaltningsavdelningen
Minnesmynt med anledning av Kalmarunionen
Oförändrad inflationsbild
Riksbanken publicerar idag "Finansmarknaden 1996"
Sverige publicerar IMF-rapport
Föreningsbanken slutar som primary dealer
Riksbankens kvartalsvisa ränteundersökning
BIS publicerar rapport om elektroniska betalningsmedel
Elektroniska pengar - risker, möjligheter, frågetecken
BIS publicerar rapporten Clearing Arrangements for Exchange Traded-Derivatives
Riksbanken publicerar i dag Statistisk Årsbok 1996
Valutakonto i USD och DEM öppnas 14 april 1997
Riksbanken övergår från omvända repor till repor i räntestyrningssystemet
Referensräntan diskontot fastställt till 2,5 procent
Två nya ledamöter i utredningen om Riksbankens förvärv av guld från Tyskland
Valutapolitiska utredningen riskerar underminera trovärdigheten för penningpolitiken
Inflationen fortsatt låg
Sveriges riksbank på Internet
Björn Hasselgren biträdande avdelningschef på avdelningen för finansiell statistik
EMI publicerar rapporten ”The Single Monetary Policy in Stage Three"
EMI publicerar rapport om system för registrering
Bankernas in- och utlåningsräntor sänktes i snitt med 3,7 procentenheter under 1996
Riksbanken levererar 8,1 miljarder kronor till staten
Riksbankens oberoende bör grundlagsfästas
Pernilla Meyersson ny chef för enheten för EU:s ekonomiska och monetära samarbete
Den finansiella sektorn klarar en omställning till euro den 1 januari 1999
Christina Nord Berntsson ny chef för internationella sekretariatet
60 procent av befolkningen ställer sig bakom inflationsmålet
Tillsätter två rådgivare till Riksbanksledningen
EMI-rapport om penningpolitik i etapp III av EMU