Riksbanken presenterar ny rapport om finansiell stabilitet

Datum

Det finns i dagsläget inget som talar för att de svenska bankerna skulle få några allvarliga problem med kreditförluster eller lönsamhet under de närmaste två åren. Tillväxten förväntas förbli god både i Sverige och omvärlden och bankernas låntagare visar överlag en god betalningsförmåga. Bankernas lönsamhet har också förbättrats sedan den förra rapporten. I ett internationellt perspektiv är de långa räntorna låga och kreditspreadarna små och en snabb korrigering av dessa förhållanden kan inte uteslutas. Den turbulens på de finansiella marknaderna som detta i så fall skulle kunna orsaka förväntas dock ha begränsad påverkan på de svenska bankerna.

 
Priserna på bostäder har under det senaste decenniet stigit snabbt i Sverige och många länder i vår omvärld. Det har gett upphov till en debatt om hur uthålliga dessa prisökningar är och vilka effekterna kan bli om de skulle falla. I en artikel i denna stabilitetsrapport prövar Riksbanken hur ett antal förklaringsfaktorer har bidragit till utvecklingen av de svenska huspriserna. Modellerna visar att den svenska prisutvecklingen i huvudsak kan förklaras av låga räntor, stigande disponibla inkomster och lågt nybyggande.

 
Att de långa räntorna i dagsläget är onormalt låga aktualiserar frågan om hur högre räntor skulle kunna påverka huspriserna. Enligt de modeller som testas i artikeln kommer husprisökningen att mattas av om räntorna stiger i den takt som marknadsaktörerna förväntar sig.


En pressträff med vice riksbankschef Lars Nyberg, Martin Andersson, chef för avdelningen för finansiell stabilitet samt Mattias Persson, chef för kreditmarknadsenheten på samma avdelning, hålls idag klockan 11.00 på Riksbanken, ingång Brunkebergstorg 11. Presslegitimation krävs.

 
Rapporten kan laddas ned från Riksbankens webbplats, eller beställas per e-post: [email protected], fax: 08-787 05 26 eller telefon: 08-787 00 00. Den kan också hämtas i Riksbankens huvudentré, Brunkebergstorg 11.

Kontaktinformation

Tomas Lundberg, pressekreterare, tel. 08-787 02 15

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?