Riksbankens företagsundersökning: Företagen hoppas på tydligare vändning till sommaren

Datum

Trots att orderingång och försäljning ökat något sedan i september saknas fortfarande tydliga tecken på en snabb konjunkturuppgång. Det uppger företagen i Riksbankens företagsundersökning som gjordes i januari. Men riskerna från omvärlden har minskat och företagen är därför hoppfulla om utvecklingen framöver. Framemot sommaren väntar man sig en starkare konjunkturuppgång.

För industriföretagen har förbättringarna överlag varit små men de har skett brett och gäller många branscher inom industrin. I byggsektorn har utvecklingen varit god och bostadsbyggandet har ökat. Inom handeln har försäljningen fortsatt vara stabil.

 

Företagen har visserligen börjat planera för fler investeringar den senaste tiden men man avvaktar med större investeringar tills efterfrågan ökar mer stadigt. Behovet av arbetskraft är fortfarande litet och det finns gott om ledig kapacitet. Detta väntas hålla tillbaka sysselsättningen den närmaste tiden.

 

Kostnadstrycket är lågt, vilket också håller ned företagens planer på prishöjningar. Få företag ser möjligheter att höja priserna den närmaste tiden. Förhoppningar om att efterfrågan ska stiga är företagens främsta skäl till prishöjningar på ett års sikt. Men de planerade prisökningarna är i många fall små.

 

Inför varje penningpolitisk rapport, tre gånger om året, intervjuar Riksbanken de största företagen inom bygg-, handels-, industri- och tjänstesektorerna. Denna gång intervjuades representanter för 24 företag med totalt cirka 200 000 anställda i Sverige. Intervjuerna genomfördes huvudsakligen mellan den 2 och 17 januari och redovisas i rapporten Riksbankens företagsundersökning.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?