Riksbanken växlar EU-betalning

Datum

Sveriges medlemskap i EU innebär månatliga betalningar till EU:s budget. Dessa görs i svenska kronor av den svenska staten och växlas till euro på valutamarknaden av en mottagande centralbank inom EU. Vid årsskiften tenderar likviditeten på valutamarknaden att vara tunnare än normalt. Riksbanken har därför tidigare växlat betalningen i december/januari i syfte att undvika onödigt stora rörelser i växelkursen.

 

I år har Riksbanken beslutat att även växla EU-betalningen vid månadsskiftet januari/februari 2009. Det beror på att beloppet - 8,7 miljarder kronor – är ett ovanligt stort belopp samtidigt som den finansiella krisen har försämrat likviditeten på valutamarknaden. Växlingen har inget penningpolitiskt syfte. Effekten på likviditeten i banksystemet neutraliseras med hjälp av en så kallad valutamarknadsswap. Riksbanken avser att återköpa motsvarande belopp euro på valutamarknaden inom två månader efter växlingen. Detta sker genom dagliga köp.

Kontaktinformation

Per Kvarnström, funktionsansvarig handlarfunktionen, tel. 08-696 68 16

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?