Urban Bäckström utsedd till riksbankschef på sex år

Datum

Vid dagens sammanträde utsåg 1999 års fullmäktige de sex ledamöter som ska sitta i Riksbankens direktion. Nuvarande riksbankschefen Urban Bäckström utsågs till ordförande i direktionen och tillika riksbankschef med en mandatperiod på sex år. Nuvarande vice riksbankschef Lars Heikensten utsågs till förste vice ordförande och tillika vice riksbankschef med en mandatperiod på fem år.


Fullmäktige har varit angelägen att utse direktionsledamöter med bred erfarenhet inom Riksbankens ansvarsområden. Arbetet med att finna lämpliga ledamöter har löpt snabbt och smidigt, trots den korta tid som stått till förfogande. Samtliga ledamöter tillträder sina tjänster den 1 januari 1999, säger ordförande respektive vice ordförande i 1999 års fullmäktige, Sven Hulterström och Johan Gernandt, i en gemensam kommentar.


Direktionens ledamöter har kollektivt ansvaret för bankens totala verksamhet, dvs såväl penningpolitik, betalningsväsende- och stabilitetsfrågor som bankens administration. Det innebär att samtliga ledamöter aktivt kommer att delta i såväl de penningpolitiska besluten som i arbetet med att främja ett effektivt och säkert betalningsväsende. Det behövs dock en arbetsfördelning mellan ledamöterna för beredning av olika ärenden inför direktionens beslut. Denna arbetsfördelning kommer direktionen att fatta beslut om i början av 1999. Rekryteringsprocessen av de olika ledamöterna har skett med utgångspunkt från följande arbetsfördelning:


Urban Bäckström (mandatperiod 6 år) är direktionens ordförande och chef för Riksbanken. Chefsjuristen och den administrative direktören rapporterar till riksbankschefen. Urban Bäckström har under de senaste fem åren varit riksbankschef.


Lars Heikensten (mandatperiod 5 år) är riksbankschefens ställföreträdare, förste vice ordförande och vice riksbankschef. Heikensten ansvarar för beredningen av penning- och valutapolitiken och har därutöver internationella uppdrag som riksbankschefens ställföreträdare i Internationella Valutafonden, G-10 och Europeiska Centralbanken. Lars Heikensten, som är ek. dr., har varit vice riksbankschef sedan 1995.


Eva Srejber (mandatperiod 4 år) är andre vice ordförande och vice riksbankschef. Srejber ansvarar för beredning och samordning av internationella frågor, samordningen av den finansiella sektorns EMU-förberedelser samt intern och extern information. Srejber är riksbankschefens ställföreträdare i Bank for International Settlements och har även uppdrag inom den Europeiska Centralbanken. Eva Srejber har tidigare bl.a. varit chef för Riksbankens penning- och valutapolitiska avdelning, och kommer närmast från posten som EMU-ansvarig bankledningsledamot i FöreningsSparbanken.


Villy Bergström (mandatperiod 3 år) är vice riksbankschef och ansvarar för forsknings- och statistikfrågor. Villy Bergström, som är docent i national- ekonomi, har tidigare bl.a. varit chef för Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning (FIEF), medlem av SNS konjunkturråd samt chefredaktör på Dala Demokraten.


Kerstin Hessius (mandatperiod 2 år) är vice riksbankschef och ansvarar för betalningsmedelsfrågor, intern revision och riskkontroll. Hessius ansvarar även för Riksbankens arbete för att samordna den finansiella sektorns förberedelser inför 2000 årsskiftet. Kerstin Hessius har tidigare bl.a. varit VD för Östgöta Enskilda Kapitalförvaltning och VD för Alfred Berg Transferator.


Lars Nyberg (mandatperiod 1 år) är vice riksbankschef och ansvarar för beredning av betalningssystemfrågor, Riksbankens bolag och remissfrågor. Nyberg har även internationella uppdrag med inriktning på tillsynsfrågor. Lars Nyberg, som är docent i nationalekonomi, har tidigare bl.a. varit vice VD i Handelsbanken och FöreningsSparbanken, samt VD i Länsförsäkringsbolagens förening.


Direktionen håller sitt första sammanträde kl 13 på måndag den 4 januari.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?