Direktionsmöten

Direktionen fastställde vid sitt sammanträde den 6 maj 1999 en mötesplan för maj 1999 – januari 2000. Direktionen sammanträder normalt kl. 13.00, om inget annat anges.


- 12 maj - klockan 10.00
- 20 maj
- 27 maj
- 2 juni – penningpolitiskt möte, beslut om inflationsrapport 2
- 3 juni – inflationsrapport 2 publiceras
- 7 juni – publicering av protokoll från april månads möten
- 17 juni
- 1 juli
- 5 juli – publicering av protokoll från maj månads möten
- 2 augusti – publicering av protokoll från juni och juli månads möten
- 12 augusti – penningpolitiskt möte
- 26 augusti
- 2 september
- 16 september
- 23 september
- 1 oktober
- 5 oktober – penningpolitiskt möte, beslut om inflationsrapport 3
- 6 oktober – redogörelse om penningpolitiken/inflationsrapport 3 publiceras
- 21 oktober
- 11 november – penningpolitiskt möte
- 25 november
- 1 december – klockan 10.00
- 8 december – penningpolitiskt möte, beslut om inflationsrapport 4
- 9 december – inflationsrapport 4 publiceras
- 16 december
- 13 januari 2000


Förs penningpolitiska diskussioner vid andra direktionsmöten än de penning-politiska mötena, så protokollförs och publiceras de samtidigt som övriga protokoll. Datum för publicering av protokoll under höst har ännu inte fastställts.

 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?