Kommentar till Finanstidningens artikel om Riksbankens löner

Finanstidningen har, efter att ha erhållit vissa uppgifter om Riksbankens lönekostnader, dragit slutsatser att Riksbankens personal fått ”rekordstora lönelyft” mellan åren 1998 och 1999. Detta är fel.


Löneökningen för Riksbankens personal var mellan 3 och 4 procent på årsbasis som ett resultat av den lokala lönerörelsen. Det inkluderar insatser i en handfull fall för att kunna behålla nyckelpersoner, främst ekonomer, som annars med stor sannolikhet bedömdes lämna banken för annan arbetsgivare.
Dessa löneökningar håller sig väl inom de ramar som förra året kom att gälla för statsförvaltningen i stort. Finanstidningen har alltså fel när man påstår att Riksbankens personal fick ”rekordstora lönelyft”.


Den enskilt viktigaste förklaringen till skillnaden mellan de verkliga löneökningarna och den siffra som Finanstidningen anger avser omställnings- och avvecklingskostnader till följd av att kontanthanteringen avskildes från banken och lades i ett separat bolag.


Därutöver har Riksbanken till följd av en personalomsättning på ca 20% under 1999 fått ökade lönekostnader, eftersom mer kvalificerad, och därmed dyrare, personal i stor utsträckning ersatt den som slutat. Till detta kommer att bankens ledning utökats från tre till sex personer.


För ytterligare information, kontakta informationsavdelningen:
Annica Svensson, tel. 08-787 05 30.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?