Riksbanken ger ut minnesmynt till Stockholms 750-årsjubileum

Med anledning av att Stockholm 2002 fyller 750 år ger Riksbanken ut ett 200-kronors minnesmynt i silver och ett 2 000-kronors minnesmynt i guld.

Myntens försäljningspris är fastställda till 250 kronor respektive 2 500 kronor.

Lanseringen av mynten sker vid Kungliga myntkabinettet kl. 14.00. Vid lanseringen överlämnar riksbankschef Urban Bäckström mynten till Stockholms stad och Kungliga myntkabinettet som är landets museum för mynt-, medalj- och penninghistoria. För deltagande vid lanseringen krävs presskort eller inbjudan. Riksbankschef Urban Bäckström överlämnar också mynten till kung Carl den XVI Gustaf under förmiddagen.

Bägge myntens framsidor visar Stockholms stadshus stora torn omgivet av tornen på södra och östra fasaden. Frånsidan på guldmynt visar Stockholms stads äldsta sigill som avbildar en mur med tinnar och torn. Sigillet är känt sedan 1280-talet och bevarat i ett tiotal avdrag 1296-1324. Frånsidan på silvermyntet visar Stockholms stads sigill som avbildar en borgbyggnad med mur, tinnar och torn. Sigillet är känt sedan 1326 och sista gången använt 1607.

Konstnär är Bo Thorén som tidigare har utformat ett flertal minnesmynt och medaljer. Mynten tillverkas av Nordic Coin AB Svenska myntverket i Eskilstuna

Mer information om myntet finns på denna webbplats under rubriken sedlar och mynt.

 

Ytterligare frågor besvaras av enheten för betalningsmedel, Anders Ekström och Per-Olof Arevik bägge nås via Riksbankens växel 08-787 00 00.

Mynten kan beställas från:  

Nordic Coin AB Svenska myntverket
www.myntverket.se   
Box 401     och
631 06 ESKILSTUNA   
Telefon: 016-42 81 00   
Fax: 016-42 81 20

 

Mynten kan också köpas hos

Kungliga myntkabinettet i Stockholm

Slottsbacken 6

och

Stockholms stadsmuseum Ryssgården

Slussen

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?