Riksbanken bildar kontanthanteringsbolag, styrelse och ledning utsedd

Datum

Riksbankens direktion har idag fattat beslut om att bilda ett bolag med namnet PSAB Pengar i Sverige AB, i enlighet med fullmäktiges beslut den 17 december 1998. Bolagets verksamhet omfattar i huvudsak att upprätthålla och utveckla system för distribution och hantering av kontanta betalningsmedel i landet.


Vid den efterföljande konstituerande bolagsstämman valdes vice riksbankscheferna Lars Nyberg och Kerstin Hessius, administrative direktören Kersti Eriksen samt riksbanksdirektören Hans Krook till styrelseledamöter i bolaget. Vid det konstituerande styrelsemötet valde sedan styrelsen Lars Nyberg till ordförande i styrelsen och Hans Krook till verkställande direktör för bolaget.


Genom att överföra kontanthanteringen till ett bolag med ett tydligt lönsamhetsmål kan verksamheten effektiviseras och bli mer inriktad på affärsutveckling inom kontantmarknaden. De effektiviseringsmöjligheter som finns bör leda till en minskning av både Riksbankens och den privata sektorns kostnader för kontanthanteringen och därmed leda till en samhällsekonomisk vinst. En bolagisering möjliggör också en mer stimulerande och utvecklingsorienterad arbetsmiljö för personalen.


En bolagisering innebär vidare att Riksbankens funktion som myndighet, när det gäller kontantförsörjningen i landet, kan renodlas och utvecklas.


Ytterligare information lämnas av styrelseordföranden Lars Nyberg tel. 08-787 0108 samt verkställande direktören i bolaget Hans Krook tel. 08-787 0300.

 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?