Nyberg: Överraskande liten användning av kontokort i Sverige jämfört med våra grannländer

Datum

Vice riksbankschef Lars Nyberg talade under måndagen på en konferens om kreditkortsmarknaden på Berns.

 

"Det är något förvånande att Sverige ligger så långt efter övriga nordiska länder när det gäller användningen av kontokort, dvs. bankkort, betalkort och kreditkort" sade Nyberg. "Även om kortanvändningen ökat betydligt under senare år är antalet kortbetalningar per innevånare bara hälften så stort som i grannländerna. Särskilt i Norge har kontokorten snabbt tagit marknad."

 

"Det är svårt att säkert säga varför utvecklingen gått långsammare i Sverige än i våra grannländer" fortsatte Nyberg. "Betalningsmönstren är annars ganska lika i de nordiska länderna. Utbyggnaden av antalet terminaler har gått fortare i övriga länder, och fler terminaler gör ju korten mer användbara för konsumenterna. Men kostnaden i relation till andra betalningsformer är säkert också viktig och kan vara en förklaring. I Norge tog utvecklingen fart ordentligt när bankerna ändrade sin prissättning. Där tar man t.ex. ut en liten avgift av kunderna vid bankomatuttag, vilket gynnat kortanvändningen."

 

"Än så länge är kontanter populära i Sverige. Vi använder ungefär dubbelt så mycket kontanter i relation till bruttonationalprodukten som finländarna och femtio procent mer än danskar och norrmän."

 

"Eftersom kortbetalningar är säkra och kostnadseffektiva är det positivt att användningen ökar", sade Nyberg avslutningsvis. "Samtidigt är det viktigt att priset för olika betalningsmedel - kort, checker, kontanter och e-pengar - så långt som möjligt speglar produktionskostnaden. Då blir utnyttjandet bäst ur samhällsekonomisk synvinkel. Riksbanken arbetar i ett särskilt projekt med att studera priser och kostnader för olika betalningsmedel".

 

Talet, som endast finns tillgängligt på engelska, och tillhörande diagram bifogas detta pressmeddelande. Det finns också att ladda ned från Riksbankens webbplats.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?