Centralbankernas syn på "Elektroniska pengar"

Datum

För närvarande sker en snabb utveckling av så kallade elektroniska pengar, främst i form av förbetalda, "smarta" kort, men också i form av PC-baserade pengar för användning på Internet.

Dessa nya betalningstekniker innebär stora möjligheter till snabba och effektiva betalningar, men reser också en rad frågor för centralbanker och för andra myndigheter. Det handlar bland annat om tänkbara effekter för penning-politiken, vilka krav som ska ställas på utgivare när det gäller finansiell stablitet, de elektroniska pengarnas juridiska status, systemens tekniska säkerhet, riskerna för förfalskning samt integritets- och andra konsumentfrågor.

Centralbankerna i G10-länderna – där Sverige ingår - har mot den bakgrunden tagit fram en rapport - "Implications for Central Banks of the Development of Electronic Money" som publiceras av Bank for International Settlements (BIS) i Basel.

Rapporten kan betraktas som en probleminventering och innehåller inga konkreta förslag till åtgärder eftersom utvecklingen fortfarande är inne i ett tidigt skede. På europeisk nivå följs utvecklingen på detta område bland andra av det Europeiska monetära institutet EMI, där Riksbanken och Finansinspektionen deltar aktivt.

Rapporten kan hämtas i Riksbankens personalentré, Malmskillnadsgatan 7, eller beställas från informationscentralen; fax: 08 - 787 05 26.

Ytterligare information lämnas av Kai Barvèll,
tel. 08-787 04 73.

SVERIGES RIKSBANK

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?