Riksbanken ingår swapavtal med Sedlabanki Íslands

Datum

Centralbankerna i Sverige, Norge och Danmark har ingått swapavtal i euro mot isländska kronor med Islands centralbank, Sedlabanki Íslands.


Riksbanken och Sedlabanki Íslands har ingått ett swapavtal motsvarande upp till 500 miljoner euro. Avtalet ger Sedlabanki Íslands rätt att erhålla euro mot isländska kronor. Swapavtalet är en facilitet som Sedlabanki Íslands kan använda om och när behov uppstår. 

”I tider av osäkerhet och turbulens ligger det på centralbankers ansvar att samarbeta för att uppnå sina övergripande mål. Swapavtalet syftar till att stötta Sedlabanki Íslands i dess uppgift att värna den makroekonomiska och den finansiella stabiliteten”, säger riksbankschef Stefan Ingves.

Uttalanden från andra centralbanker finns i länkarna nedan.

Kontaktinformation

Mattias Persson, chef för avdelningen finansiell stabilitet, 08 – 787 02 67

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?