Inflation i linje med målet de närmaste åren

Inflationen, mätt med KPI, blir i genomsnitt omkring 1 procent 1997 och om-kring 2 procent 1998 och 1999. Prisökningstakten väntas stiga något 1998-1999. Olika mått på den underliggande inflationen ger i huvudsak samma bild. Bedömningen baseras på oförändrade styrräntor och en viss förstärkning av växelkursen.

Det framgår av Riksbankens inflationsrapport som presenteras i dag.

Liksom i förra rapporten bedöms BNP-tillväxten uppgå till omkring 2 procent 1997 och omkring 3 procent 1998. Under 1999 väntas tillväxten bli drygt 3 procent.

Under de kommande åren väntas den förhållandevis höga tillväxten kunna förenas med låg inflation. Orsaken är främst det i utgångsläget relativt låga kapacitetsutnyttjandet i ekonomin. Andra faktorer är stabiliseringen av inflationsförväntningarna och det förtroende som den ekonomiska politiken numera åtnjuter. Förhållandena i vår omvärld, där en god tillväxt allmänt bedöms kunna kombineras med låg inflation, spelar också roll för bedömningen.

I inflationsrapporten diskuteras ett antal faktorer som kan påverka det huvudscenario Riksbanken arbetar med. Samspelet mellan inflationsförväntningarna och lönebildningen är för närvarande av stor betydelse. När det gäller kapacitetsutnyttjandet och ekonomins inflationsbenägenhet har osäkerheten under de senaste åren varit stor. Till detta kommer en osäkerhet om styrkan i konjunkturuppgången, förstärkt av att det tar tid innan effekten av de senaste årens räntenedgång får fullt genomslag i ekonomin.

Med Riksbankens huvudscenario för inflationen och den riskbild som idag avtecknar sig bedöms penningpolitiken vara väl avvägd. Samtidigt är det mot bakgrund av konjunkturuppgången särskilt viktigt att noga följa inkommande information för att bedöma om inflationsbilden förändras.

En presskonferens om inflationsrapporten med Lars Heikensten, Claes Berg och Tor Borg kommer att hållas kl. 10.00 i Riksbanken, ingång Malmskillnadsgatan 7. Presskort krävs.

Inflationsrapporten finns på Internet (http://www.riksbank.se) i både HTML- och PDF-format. Det sistnämnda formatet kan hämtas hem elektroniskt. Rapporten kan också beställas från Riksbankens informationscentral; e-post: [email protected], fax 08-787 05 26, tel. 08-787 01 00 eller hämtas i Riksbankens entréer, Malmskillnadsgatan 7 respektive Brunkebergstorg 11.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?