Riksbanken växlar EU-betalningar

Datum

Sveriges medlemskap i EU innebär månatliga betalningar till EU:s budget. Dessa görs i svenska kronor av den svenska staten och växlas till euro på valutamarknaden av en mottagande centralbank inom EU.

Riksbanken har beslutat att växla två EU-betalningar i februari 2014. Beloppen är på 3 809 miljoner kronor vardera.

 

Riksbanken har vid tidigare tillfällen växlat EU-betalningar i syfte att undvika onödigt stora växelkursrörelser i samband med dessa transaktioner.

 

Växlingarna har inget penningpolitiskt syfte. Effekten på likviditeten i bank-systemet neutraliseras med hjälp av en så kallad valutamarknadsswap. Riksbanken avser att återköpa motsvarande belopp i euro på valutamarknaden inom två månader efter växlingen. Detta sker genom dagliga köp av euro mot kronor.

Kontaktinformation

Per Kvarnström, enheten för marknadsanalys och operationer, tel. 08-696 68 16

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?