Stefan Ingves ny riksbankschef, Svante Öberg ny vice riksbankschef och Lars Nyberg omvald som vice riksbankschef

Datum

Riksbanksfullmäktige beslutade under tisdagen vid ett extrainkallat sammanträde att utse Stefan Ingves att efterträda Lars Heikensten som riksbankschef.

 

Vid sammanträdet utsågs samtidigt Svante Öberg till ny ledamot i Riksbankens direktion. Bakgrunden är att vice riksbankschef Villy Bergström meddelat riksbanksfullmäktige att han avgår vid årsskiftet, två år före utgången av hans mandatperiod. Fullmäktige omvalde vidare vice riksbankschef Lars Nyberg för en ny mandatperiod. Samtliga beslut fattades med enhällighet.

 

”Vi står enhälligt bakom dessa tre namn och är mycket nöjda med att kunna presentera dem som ledamöter i Riksbankens direktion”, sade riksbanksfullmäktiges ordförande Jan Bergqvist och vice ordförande Johan Gernandt i en gemensam kommentar.

 

”Stefan Ingves kommer från ett toppjobb i Internationella valutafonden. Han har erkänt stor kompetens och kapacitet. Redan när han startar som riksbankchef har han ett omfattande och värdefullt internationellt kontaktnät. Hans erfarenheter som vice riksbankschef under senare delen av 1990-talet borgar för god kontinuitet i Riksbankens arbete”, sade Jan Bergqvist och Johan Gernandt.

 

Stefan Ingves är 52 år, ekonomie doktor och är sedan 1999 chef för avdelningen för monetära och finansiella system på IMF. Innan han blev utsedd till vice riksbankchef 1994 var han generaldirektör vid Bankstödsnämnden(1993-1994). Dessförinnan var han bland annat finansråd och chef för finansmarknadsavdelningen på Finansdepartementet under 1980-talet och början av 1990-talet.

 

”Svante Öberg har en gedigen meritlista. Under 35 års tid har han både i Sverige och internationellt arbetat med ekonomisk-politiska frågor. Han har stor erfarenhet av frågor som är viktiga för Riksbanken, inte minst när det gäller ekonomisk analys och konjunkturbedömningar”, sade Jan Bergqvist och Johan Gernandt.

 

Svante Öberg är 59 år är och för närvarande chef för Statistiska centralbyrån. Han har tidigare bland annat varit chef för Konjunkturinstitutet (1997-1999), statssekreterare på Finansdepartementet (1994-1997) och (1990-1991) samt rådgivare på IMF (1992-1994).

 

”Lars Nyberg har gjort viktiga insatser för att utveckla bankens arbete kring finansiell stabilitet och medverkar i flera internationella organ där han har ett starkt förtroende på området”, sade Jan Bergqvist och Johan Gernandt.

 

Lars Nyberg är 60 år och har varit vice riksbankschef sedan 1999. Han är docent i nationalekonomi och har tidigare bland annat varit vice VD i Handelsbanken och Föreningssparbanken samt VD i Länsförsäkringar.

 

Samtliga tillträder vid årsskiftet.

 

Riksbankens direktion består av sex ledamöter som väljs för mandatperioder på sex år. Övriga ledamöter är förste vice riksbankschef Eva Srejber och vice riksbankscheferna Kristina Persson och Irma Rosenberg.

 

En presskonferens med riksbanksfullmäktiges ordförande Jan Bergqvist, vice
ordförande Johan Gernandt, Stefan Ingves och Svante Öberg kommer att hållas idag kl. 15.00 på Riksbanken, Brunkebergstorg 11. För deltagande krävs presslegitimation.
Presskonferensen kommer att direktsändas på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se.

Kontaktinformation

Jan Bergqvist, ordförande i riksbanksfullmäktige, tel. 0703-439 589, Johan Gernandt, vice ordförande i riksbanksfullmäktige, tel 0733-14 66 01

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?