Riksbanken fortsätter växla riksgäldskontorets valutabetalningar i banksystemet under 1998

Datum

Riksgäldskontoret skall amortera cirka 25 miljarder kronor netto på statens skuld i utländsk valuta under 1998. Samtidigt beräknas Riksgäldskontoret betala räntor på valutaskulden motsvarande cirka 20 miljarder kronor 1998.

Riksbanken hanterar nettoamorteringarna med samma metod som använts för statens räntebetalningar i utländsk valuta under 1997. Nettoamorteringar och räntebetalningar motsvarande totalt cirka 45 miljarder kronor kommer att växlas i banksystemet under 1998. Transaktionerna genomförs varje valutadag mellan kl. 8.30 - 8.45. Riksbanken kommer att fördela transaktionerna jämnt över tiden.

Växlingarna sker genom de institut som har tecknat primary dealer-avtal med Riksbanken på den svenska valutamarknaden. Riksbanken avser att behandla dessa transaktioner med fullständig öppenhet.

Ytterligare information lämnas av:
Richard Gröttheim, tel. 08-696 68 01
Kjell Nordin, tel. 08-696 68 04.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?