Ändrade säkerhetskrav för krediter i RIX

Datum

Riksbanken har den 13 december fattat beslut om ett antal ändringar i säkerhetskraven för krediter i betalningssystemet RIX. Förändringarna innebär bland annat att Riksbanken kommer att godta säkerställda obligationer som utgivits av låntagaren själv eller av låntagaren närstående institut. Riksbanken kommer också att acceptera värdepapper utgivna av svenska eller utländska banker.

 

Beslutet börjar gälla den 28 december.

Kontaktinformation

Sophie Degenne, chef, avdelningen för marknadsoperationer, tel. 08-787 07 57, Jan Schüllerqvist, rådgivare, avdelningen för marknadsoperationer, tel. 08- 787 04 79

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?