Växling av EU-betalning

Datum

Sveriges medlemskap i EU innebär månatliga betalningar till EU:s budget. Runt årsskiftet tenderar dessa belopp att vara ovanligt stora, samtidigt som omsättningen på valutamarknaden oftast är liten. Av det skälet har Riksbanken vid tidigare tillfällen av marknadsvårdande skäl växlat det EU-flödet som uppstår runt årsskiftet. Den EU-betalning som sker vid detta årsskifte uppgår till 6,5 miljarder kronor. Riksbanken har växlat kronbeloppet mot euro.

 

Riksbanken avser att återköpa motsvarande belopp på valutamarknaden under de närmaste två månaderna efter växlingen. Detta sker genom dagliga morgonköp enligt den praxis som Riksbanken brukar tillämpa.

 

Transaktionen har ingen penningpolitisk betydelse. Riksbanken har neutraliserat valutaväxlingens effekt på likviditeten i kronor genom att via en s.k. fx - swap sälja kronor mot utländsk valuta avista och samtidigt återköpa samma kronbelopp på termin.

Kontaktinformation

Avdelningen för marknadsoperationer, Magnus Vesterlund, enhetschef, tel. 08-696 68 11, Johan Moeschlin, funktionsansvarig handlargruppen, tel. 08-696 68 14

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?