Riksbanken sänker in-och utlåningsräntan samt lägger 4 fasta 1-veckors reporäntor på 4,60 procent

Datum

Riksbanksfullmäktige har i dag beslutat att sänka in- och utlåningsräntan med 0,5 procentenheter vardera. Inlåningsräntan sätts till 4,25 procent och utlåningsräntan till 5,75 procent. Beslutet träder i kraft onsdagen den 30 oktober 1996.

Riksbankschefen har dessutom, efter sedvanlig avstäm-ning av riktlinjerna för penningpolitiken med riksbanksfullmäktige, beslutat att reporäntan vid tisdagens repoauktion skall sänkas med 0,25 procentenheter till 4,60 procent. Samma reporänta kommer därefter att tillämpas vid de tre följande repotillfällena, dvs. den 5/11, 12/11 och 19/11.

Bakom besluten ligger bedömningen att inflations-utsikterna fortsatt ligger i linje med inflations-målet under de närmaste åren. Avgörande för den fortsatta penningpolitiken är inkommande information och hur den förhåller sig till analysen i Riksbankens senaste inflationsrapport.

En presskonferens kommer att hållas på Riksbanken (ingång Malmskillnadsgatan 7) i dag, torsdag, kl. 12.00. Obs! Presslegitimation krävs.

SVERIGES RIKSBANK

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?