Myntverket i Eskilstuna säljs till finska myntverket

Riksbanken har tecknat en avsiktsförklaring med finska statens myntverk, Rahapaja Oy, om försäljning av Myntverket i Eskilstuna. Rahapaja avser att samordna verksamheterna i Finland och Sverige och fortsätta rörelsen i Eskilstuna.


- Rahapaja har lång erfarenhet av mynttillverkning och genom försäljningen skapas goda förutsättningar att vidareutveckla verksamheten i Eskilstuna, säger vice riksbankschef Lars Nyberg.


Rahapaja har även erfarenhet från tillverkning av de tekniskt avancerade euromynten och har framgångsrikt främjat intresset för jubileumsmynt i Finland. Rahapajas omsättning 2001 beräknas uppgå till 90 miljoner euro och företaget exporterar till ett 30-tal länder.


Myntverket, med 15 medarbetare, tillverkar idag de svenska mynten och ingår i Riksbankens dotterbolag AB Tumba Bruk.


I slutet av oktober tecknade Riksbanken en avsiktsförklaring med det amerikanska företaget Crane & Co om försäljning av Tumba Bruks sedelpappers- och sedeltillverkning i Tumba.


- Riksbanken avyttrar nu sitt ägarengagemang inom sedel- och mynttillverkning och koncentrerar verksamheten på huvuduppgifterna, att ansvara för ett stabilt penningvärde och främja finansiell stabilitet, fortsätter Lars Nyberg. Tumba Bruk och Myntverket får bättre utvecklingsmöjligheter med sina nya ägare.


Förhandlingar om ett slutlig överlåtelseavtal fortsätter nu mellan Riksbanken och Rahapaja Oy.


Ytterligare information:

Vice riksbankschef Lars Nyberg, tel 08-787 01 08
VD Lennart Bergstedt, Tumba Bruk, tel 08-578 695 10.
VD Raimo Makkonen, Rahapaja Oy, tel +358 9 8943 4362

 


 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?