Bankerna höjde ut- och inlåningsräntan med 0,3 procentenheter fjärde kvartalet 1999

Riksbankens kvartalsvisa undersökning av bankernas och bostadsinstitutens genomsnittliga räntor per den 31 december 1999, visar att bankernas räntesättning nära nog fullt ut följde med Riksbankens reporäntehöjning fjärde kvartalet med 0,35 procentenheter. Bankerna höjde både ut- och inlåningsräntan med i genomsnitt 0,3 procentenheter. Räntenivån var 5,5 procent för utlåningsräntan och 1,6 procent för inlåningsräntan. Skillnaden mellan ut- och inlåningsräntan var oförändrad från föregående kvartal, 3,9 procentenheter. Räntan på 6-månaders statsskuldväxlar steg med 0,34 procentenheter fjärde kvartalet.


Bostadsinstituten höjde räntan på nyutlåning till rörlig ränta med i genomsnitt 0,5 procentenheter till 4,4 procent. Räntan på bostadsinstitutens totala utestående lånevolym sjönk med 0,1 procentenheter till 6,1 procent.


Uppgifterna finns på Riksbankens hemsida: www.riksbank.se under rubrikerna Statistik samt Publikationer. De kan också beställas från Information Riksbanken via: e-post([email protected]), fax (08-787 05 26) eller telefon (08-787 01 00). Uppgifterna ingår även i det nya numret av Finansmarknadsstatistik nr 1, januari 2000, som utkommer under vecka 9 och finns att hämta i Riksbankens entréer, Brunkebergstorg 11 och Malmskillnadsgatan 7.


Ytterligare information lämnas av: avdelningen för finansiell statistik:
Enar Olofsson, tel. 08-787 01 38 eller e-post:[email protected]
Kristina Löfstrand, tel. 08-787 05 62 eller e-post:[email protected].  

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?