Kristina Persson ny vice riksbankschef

Riksbanksfullmäktige har i dag beslutat utse nuvarande landshövdingen i Jämtlands län, Kristina Persson, till ny ledamot av Riksbankens direktion, tillika vice riksbankschef.

Kristina Persson är född 1945 och civilekonom. Hon har bland annat arbetat i Finansdepartementet (1971-73), Institutet för Framtidsstudier (1973-76) och som TCO-ekonom (1986-93). Hon var riksdagsledamot 1993-95 och ledamot av finansutskottet. 1994-96 var hon ledamot av dåvarande riksbanksfullmäktige och 1995 ledamot av Europaparlamentet.


Kristina Persson tillträder den 1 februari och är vald för en period på sex år.


Reservation

Fullmäktiges vice ordförande Johan Gernandt och ledamöterna Mats Odell, Ingegerd Troedsson och Peter Egardt reserverar sig mot fullmäktiges beslut om val av ny direktionsledamot och vice riksbankschef.


De anser att valet inte kan framstå annat än som en partipolitisk utnämning i Riksbanken och att detta riskerar att undergräva Riksbankens självständiga ställning. De anser att den princip som hittills tillämpats vad gäller val av direktionsledamöter skulle tillämpats även denna gång, dvs. att till ny direktionsledamot skulle utsetts en person med såväl praktisk och teoretisk erfarenhet från Riksbankens verksamhetsområden, som – därutöver – förståelse för det politiska systemets funktionssätt. De beklagar att den samsyn som hittills rått i fullmäktige när det gäller kriterier för val av direktionsledamöter nu inte kunnat upprätthållas.


Som tidigare meddelats hålls en presskonferens på Riksbanken, Brunkebergstorg 11, kl. 15.00. Där deltar riksbanksfullmäktiges ordförande Sven Hulterström, vice ordförande Johan Gernandt och Kristina Persson. För deltagande erfordras presslegitimation.


Frågor besvaras av: Sven Hulterström, tel. 08 - 786 53 20 och Johan Gernandt, tel. 08 - 670 66 01.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?