Eva Srejber: Riksbanken och EMU

"Ett EMU-deltagande innebär att Riksbanken inte längre bedriver någon nationell penningpolitik. Men, och det är det centrala, målen för vår ekonomiska politik skulle inte förändras nämnvärt. Det ligger i allas vårt intresse, både här hemma och i Europa, att alla länder i EU bedriver en ekonomisk politik som ger goda förutsättningar för hög och stabil tillväxt."


Det sade Eva Srejber, andre vice riksbankschef, på måndagen i samband med en debatt om Sverige och EMU på Länsförsäkringars seminarium i Göteborg. Hon framhöll vidare bland annat att:


"Hållbar tillväxt och ökad välfärd skapas av ekonomisk stabilitet, flexibla marknader, god infrastruktur, sunda statsfinanser, bra utbildningsväsende m.m. som sköts via finans- och strukturpolitiken. En centralbanks uppgift är att bidra till att skapa förutsättningar för god tillväxt genom att sörja för prisstabilitet och ett effektivt betalningsväsende. Detta är Riksbankens uppgift såväl utanför som inne i EMU."


"Majoriteten av Europas länder intensifierar idag sitt ekonomiskt politiska samarbete och skälet till detta är att politiskt och ekonomiskt samarbete anses främja tillväxt och välfärd i respektive land. Ekonomisk integration och högre välstånd anses också befrämja fredlig samlevnad."


"Även om det ekonomiska läget i Sverige är relativt gott finns det anledning att vara med i valutasamarbetet. Ett medlemskap i EMU bör inte avgöras av kortsiktiga ekonomiska överväganden utan av en långsiktig genomarbetad syn på Sveriges roll i Europa i framtiden."


"Ett EMU-deltagande ger oss ökade möjligheter att vara med och utforma dagordningen för gemenskapens diskussion kring ekonomisk-politiska frågor. Detta är speciellt viktigt då EU alltmer börjat utarbeta gemensamma europeiska positioner i alltfler viktiga frågor."


"Dessutom har Sverige och övriga Europa i stort sett samma syn på hur ekonomisk politik skall bedrivas för att uppnå hållbar tillväxt och en ökad välfärd. Vår ekonomiska politik skulle därmed inte bli väsentligt annorlunda genom ett deltagande i EMU", sade Eva Srejber.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?