Riksbanken ger ut riksbankscertifikat

Datum

Riksbanken har beslutat att emittera riksbankscertifikat med början tisdagen den 14 oktober. Certifikaten kommer att ha en löptid på sju dagar. Emissioner av nya certifikat kommer att ske varje tisdag tills vidare. Räntan på certifikaten kommer att vara fast och lika med reporäntan. ”Det här är ett led i Riksbankens löpande åtgärder för att bidra till att underlätta den svenska finansiella marknadens funktionssätt” säger förste vice riksbankschef Irma Rosenberg.


Sedan den 6 oktober har Riksbanken lånat ut 166,5 miljarder kronor i form av lån med 3 och 6 månaders löptid. Dessa lån har syftat till att underlätta bankernas finansieringssituation. De likvida medel som Riksbanken på det här sättet har tillfört bankerna har skapat ett likviditetsöverskott inom banksystemet gentemot Riksbanken. Detta överskott har Riksbanken hittills lånat in från bankerna över natten.

 
Ett alternativt sätt för Riksbanken att dra in likviditetsöverskottet är att emittera riksbankscertifikat. Bankerna ges därmed möjlighet att placera i ett värdepapper med kort löptid som ges ut av Riksbanken. Emissionerna av riksbankscertifikat sker till reporäntan och kommer att ersätta den penningpolitiska repan.

 
Det är Riksbankens penningpolitiska motparter som kommer att ges möjlighet att delta i emissionerna av riksbankscertifikat.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?