Bäckström: Svårbedömt konjunkturläge

Vid ett seminarium i Göteborg arrangerat av Föreningssparbanken talade riksbankschef Urban Bäckström under rubriken; "Vart går räntan?" Talet utgick från inflationsrapporten som presenterades den 27 mars.


"Efterfrågan i Sverige är på väg att anpassa sig till en mer långsiktigt hållbar utveckling. Exporten dämpas i takt i med att den internationella konjunkturen mattas. Och när orderingången och produktionen sjunker påverkar det i sin tur investeringarna. Ser vi till hushållen bidrar börsfall och minskad optimism till att den privata konsumtionen växer i ett lugnare tempo", sade Bäckström.


"Bedömningen i inflationsrapportens huvudscenario är att inflationen utvecklas relativt stabilt kring målet på 2 procent under kommande år. Jag vill dock betona att läget är svårbedömt och Riksbanken är redo att agera om det skulle behövas och när bilden blir mer tydlig", avslutade Bäckström

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?