Erik Penser Fondkommission AB slutar som primary dealer

Riksbanken har accepterat begäran från Erik Penser Fondkommission AB att upphöra att vara primary dealer gentemot Riksbanken på penning- och obligationsmarknaden. Beslutet träder i kraft med omedelbar verkan.


Nedan följer en lista på Riksbankens primary dealers


På valutamarknaden 10 st
Banque Indosuez, filial Stockholm
Chase Manhattan Bank NA, London
Citibank N.A., London
Midland Bank plc, London
Nordbanken
SBC Warburg, Zürich
Skandinaviska Enskilda Banken
FöreningSparbanken AB
Svenska Handelsbanken
Unibank, Köpenhamn


På penningmarknaden 9 st
Alfred Berg Transferator Fondkommission AB
Consensus Fondkommission AB
E. Öhman J:or Fondkommission AB
JP Bank
Nordbanken
Skandinaviska Enskilda Banken
FöreningSparbanken AB
Svenska Handelsbanken
Unibank, Köpenhamn

Ytterligare information lämnas av penning- och valutapolitiska avdelningen:
Kjell Nordin, chefshandlare tel. 08-696 68 04.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?