Reporäntan sänks 0,25 procentenheter till 3,60 procent

Riksbankschefen har, enligt riktlinjer som avstämts med riksbanksfullmäktige, beslutat att sänka reporäntan med 0,25 procentenheter till 3,60 procent. Beslutet träder i kraft onsdagen den 25 november 1998.


Den samlade bedömningen av de indikatorer Riksbanken följer visar att inflationen på två års sikt kommer att underskrida Riksbankens inflationsmål på 2 procent.


I nästa inflationsrapport, som publiceras den 3 december, redovisas Riksbankens bedömning av inflationsutsikterna och de slutsatser som kan dras av denna för penningpolitikens fortsatta uppläggning.


Någon presskonferens kommer inte att hållas i dag.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?