Nyberg: Frågetecknen kring den internationella konjunkturen kvarstår

Vice riksbankschef Lars Nyberg talade under rubriken "Småföretagen i en vikande konjunktur" vid LRF Konsult i Skövde under tisdagen. I talet berörde han bl.a. den ekonomiska utvecklingen.

"Frågetecknen kring den internationella konjunkturen kvarstår. Nedgången förefaller dock att bli djupare och mer utdragen än vad många prognosmakare räknade med i början av året", sade Nyberg.

"I fokus står den amerikanska ekonomin. Hittills har vi inte sett några tecken på en snabb vändning. I stället är det ett mer långsamt anpassningsförlopp som allt tydligare avtecknar sig. Detta trots att den amerikanska centralbanken sänkt styrräntan sju gånger sedan årsskiftet med sammanlagt 3 procentenheter ned till 3,5 procent.

Det finns dock några ljusglimtar. Det är framför allt konsumtionen och bygg- och bostadsmarknaden. De amerikanska hushållen fortsätter att konsumera, trots sjunkande förmögenhetsvärden i kölvattnet av raset på börsen. Sällan har väl världen varit så beroende av att de amerikanska konsumenterna fortsätter att hålla efterfrågan uppe. Utvecklingen bland de amerikanska företagen är mer osäker med tveksamhet kring de framtida vinstutsikterna. Det visar inte minst de fortsatt stora svängningarna på börsen."

"Vänder vi sedan blicken mot de andra två stora ekonomiska blocken - Japan och euroområdet så är det idag svårt att där finna några tydliga positiva signaler. Den japanska ekonomin går nu in på sitt tionde år med svag utveckling och någon vändning ser ännu inte ut att vara på väg. I Europa går den viktiga tyska ekonomin på tomgång, vilket har en dämpande effekt på den europeiska konjunkturen. ECB valde av den anledningen också att sänka sin styrränta i förra veckan", sade Nyberg.

"Osäkerheten kring utvecklingen i de tre stora ekonomiska områdena USA, EU och Japan var en förklaring till varför jag ville avvakta med en räntehöjning vid direktionens möte  den 5 juli. Vidare pekade utvecklingen i Sverige, med en dämpad efterfrågan inte minst på exportsidan, i riktning mot en minskad risk för ett allmänt ansträngt kapacitetsutnyttjande. Det vägde enligt min mening upp den risk för prishöjningar som var förknippad med en fortsatt svag krona", fortsatte Nyberg.

"Trots orosmolnen på den internationella konjunkturhimlen och trots att tillväxtprognoserna för den svenska ekonomin revideras ner, tycker jag det är viktigt att komma ihåg att grundförutsättningarna för svensk ekonomi är på det hela taget gynnsamma. De offentliga finanserna visar upp ett överskott. Det gäller även Sveriges handel med omvärlden. Inflationen är låg och inflationsförväntningarna stabila. Styrräntan ligger trots höjningen ganska lågt i internationell jämförelse ", sade Nyberg.

"Vi har anledning att noga följa utvecklingen under hösten. Här finns en stigande oro för att efterfrågan i de viktiga industriländerna inte skall vända upp så tidigt som många prognosmakare räknar med. Men det finns också en fortsatt oro för att kronan inte skall repa sig så snabbt som väntat och att detta skall slå igenom på inflationen", avslutade Lars Nyberg.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?