Unibank säger upp sitt primary dealer-avtal på valutamarknaden

Datum

Eftersom Unibank A/S och Nordbanken AB (publ) sedan 13 april 2000 ingår i samma koncern, Nordic Baltic Holding, har beslut fattats att samordna verksamheten på valutamarknaden. Som en följd av detta har Nordic Baltic Holding valt att förlägga primary dealer åtagandet gentemot Riksbanken till Nordbanken AB, Stockholm. Beslutet trädde i kraft den 16 oktober 2000.


Primary dealers på valutamarknaden, 11 st

ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam
Chase Manhattan Bank NA, London
Citibank N.A., London
Crédit Agricole Indosuez, London
Den Danske Bank A/S, Köpenhamn
FöreningsSparbanken AB
HSBC Midland, London
Nordbanken AB
SEB
Svenska Handelsbanken
UBS AG, London och Zürich


Primary dealers på penning- och obligationsmarknaden, 7 st

ABN AMRO Bank N.V., London
Danske Bank Consensus
E. Öhman J:or Fondkommission AB
FöreningsSparbanken AB
Nordbanken AB och Unibank A/S, Stockholm och Köpenhamn
SEB
Svenska Handelsbanken


Ytterligare information lämnas av avdelningen för marknadsoperationer:
Kjell Nordin, rådgivare, tel. 08-696 68 04 och Antti Koivisto 08-787 05 08.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?