Riksbankens riskenkät våren 2010

Datum

Aktörerna på den svenska ränte- och valutamarknaden bedömde i mars och april att den statsfinansiella oron i Europa utgjorde en stor risk för de finansiella marknaderna på både kort och lång sikt. Man ansåg också att den finansiella krisen nådde sin kulmen mellan hösten 2008 och våren 2009. Enligt aktörerna fungerade de flesta delmarknader bättre jämfört med i höstas. Det visar Riksbankens riskenkät våren 2010

 

Av de tillfrågade aktörerna i enkäten anser 40 procent att de finansiella marknaderna fortfarande inte fungerar normalt även om majoriteten upplever att läget på den svenska ränte- och valutamarknaden förbättrats ytterligare under det senaste halvåret. Aktörerna väntar sig att nya regleringar med striktare kapital- och likviditetsregler blir en av de bestående effekterna av den finansiella krisen. Även en ökad riskmedvetenhet och riskkontroll väntas bli bestående effekter. Sammantaget kan detta komma att minska den potentiella tillväxttakten i ekonomin. Aktörerna tror också att Riksbankens penningpolitik kommer att vara i fokus det närmaste halvåret och att den största risken på både kort och lång sikt väntas bli utvecklingen av de statsfinansiella problemen i södra Europa.

 

Sedan våren 2008 genomför Riksbanken halvårsvis en enkätundersökning bland aktörer som är aktiva på de svenska ränte- och valutamarknaderna. Frågorna i enkäten avser dels aktörernas syn på risk, dels deras uppfattning om hur marknaderna fungerar. Riksbankens riskenkät våren 2010 genomfördes under mars och april.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?