Penning- och valutapolitik nr 3 2004

Datum

Riksbankens kvartalstidskrift Penning- och valutapolitik behandlar ämnen på riksbanksnära områden. I dag publiceras årets tredje nummer som innehåller tre artiklar:

 

How should the Riksbank’s financial stability work develop?

The Riksbank has been an innovator among central banks with regard to financial stability issues; it was the first to publish a separate financial stability review in 1997. In addition, the Riksbank has been at the forefront of putting in place procedures to deal with a crisis. Now that these innovations are well established, it seems an opportune time to ask how the Riksbank’s financial stability work
should develop going forward.

 

In their report “Assessment of the Riksbank’s Work on Financial Stability Issues”, presented at the Riksbank on August 26, Frank Allen, University of Pennsylvania, Lennart Francke, Svenska Handelsbanken and Mark W. Swinburne, International Monetary Fund, make ten recommendations for improvements regarding the Riksbank’s work on Financial Stability. (Rapporten finns bara på engelska.)

 

Effektivitet i kontantförsörjningen

Sedan 1980-talet har det skett en rad förändringar i strukturen för kontantförsörjningen i Sverige. I början av 2004 tillsatte Riksbanken en projektgrupp med uppdrag att ta fram förslag till principer för hur Riksbankens roll inom kontantförsörjningen bör vara utformad och hur banken kan skapa förutsättningar för att skapa effektivitet på kontantmarknaden i övrigt. Sonja Daltung, rådgivare på forskningsenheten, och Mithra Ericson, funktionsansvarig på stabsavdelningen, diskuterar i sin artikel hur kontantförsörjningen bör organiseras och vilken roll Riksbanken har i en effektiv kontantförsörjning.

 

Inflation och relativa prisförändringar i den svenska ekonomin

Chocker på olika marknader gör att vissa priser stiger medan andra sjunker. Om alla priser vore fullständigt flexibla skulle sådana prisändringar i stort sett ta ut varandra. Om det är förenat med kostnader att ändra priserna ändras dessa snabbt bara om chockerna är stora. Positiv skevhet i fördelningen av relativprisförändringar ökar då inflationen tillfälligt. Detta förklarar en stor del av de kortsiktiga fluktuationerna i inflationen i Sverige under de senaste 25 åren. Det skriver Bengt Assarsson, verksam på avdelningen för penningpolitik och vid Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet.

 

Tidskriften finns tillgänglig i pdf-format på denna webbplats under rubriken Publicerat/Publikationer/Penning- och valutapolitik. Där kan man också beställa enskilda nummer och/eller prenumerera på tidskriften. Penning- och valutapolitik kan också hämtas i Riksbankens entré på Brunkebergstorg 11 eller beställas via e-post, [email protected] eller fax 08-787 05 26.

 

En engelsk version, Sveriges Riksbank Economic Review, kommer att finnas tillgänglig om ett par veckor.

Kontaktinformation

Kerstin Wallmark, stabsavdelningen, tel. 08-787 01 50

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?