Introduktionen av sedlar och mynt i euro i euroområdet

Den 1 januari 2002 introduceras sedlar och mynt i euro i tolv länder i Europa; Belgien, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland och Österrike.

Sverige deltar inte fullt ut i valutaunionen och byter därmed inte sin valuta. Euron kommer därför att hanteras som en ny utländsk valuta i  Sverige. Av de nordiska länderna är det enbart Finland som byter till eurosedlar och -mynt den 1 januari 2002.

Här informeras om några vanliga frågeställningar om Riksbankens och bankernas roll inför valutautbytet. För mer information hänvisas till Riksbankens webbplats och publikationer.

  • Svenska banker som säljer utländsk valuta kommer att ha euro-sedlar för försäljning från 1 januari 2002. Innan dess finns det inte tillgång till euro-sedlar i något land. Mynt i euro kommer i Sverige att växlas i mycket begränsad omfattning.
  • Under en kortare tid kommer både euron och gamla nationella valutor att kunna användas samtidigt. Denna så kallade utbytesperiod varierar mellan fyra veckor och två månader. Den som reser till ett euro-land vid årsskiftet kan alltså använda den gamla valutan en bit in på nästa år.
  • Svenska banker växlar in sedlar i gamla nationella valutor fram till och med den 28 februari 2002, på kontor som hanterar utländska valutor. Respektive bank beslutar själv huruvida inväxling kan ske efter 28 februari. Hos centralbanken i respektive land kan inväxling ske under en längre tid efter utbytesperiodens utgång. Växlingskontoren i Sverige beslutar själva om regler för försäljning och valutaväxling.
  • Riksbankens tillhandahåller inte euro och deltar inte i distributionen av euro i Sverige. Banker skaffar euro för svenska behov via banker i euro-länderna. Riksbanken tillhandahåller som vanligt enbart svenska sedlar och mynt.

Den som vill ha en allmän beskrivning av vad som händer med konton, lån, checkar och betalningar i svenska banker rekommenderas att läsa Riksbankens lägesrapport 7 om euron i den svenska finansiella sektorn. Där redogörs även för Riksbankens och den finansiella sektorns kartläggning av vilka åtgärder som behövs om Sverige i framtiden beslutar att övergå till euron. I Riksbankens broschyr "Euron- den nya valutan" finns bland annat information om utseende och säkerhetsdetaljer på eurosedlar och -mynt.
Beställning kan göras via Riksbankens webbplats under rubriken publikationer.


På Riksbankens webbplats finns även ytterligare information om EMU och euron under rubriken EMU.

 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?