JP Bank slutar som primary dealer på penning - och obligationsmarknaden

Riksbanken har accepterat JP Banks begäran att upphöra att vara primary dealer gentemot Riksbanken på penning- och obligationsmarknaden. Beslutet träder i kraft per den 9 mars 1999.


Nedan följer en lista på Riksbankens primary dealers


På valutamarknaden 11 st
ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam och Stockholm
Chase Manhattan Bank NA, London
Citibank N.A., London
Crédit Agricole Indosuez, London och Stockholm
FöreningsSparbanken AB
HSBC Midland, London
MeritaNordbanken
SEB
Svenska Handelsbanken
UBS AG, London and Zürich
Unibank, Köpenhamn


På penningmarknaden 8 st
ABN AMRO Bank N.V., Stockholm
Danske Bank Consensus
E. Öhman J:or Fondkommission AB
FöreningsSparbanken AB
MeritaNordbanken
SEB
Svenska Handelsbanken
Unibank, Köpenhamn


Ytterligare information lämnas av penning- och valutapolitiska avdelningen:
Kjell Nordin, rådgivare, tel. 08-696 68 04.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?