Riksbanken ger ut minnesmynt med anledning av 700-årsminnet av Heliga Birgittas födelse

Datum

Med anledning av högtidlighållandet av 700-års minnet av heliga Birgittas födelse ger Riksbanken ut ett 200 kronors minnesmynt i silver och ett 2 000 kronors minnesmynt i guld.

 

Myntens försäljningspris är fastställda till 250 respektive 2500 kronor.

Lanseringen av mynten sker vid invigningen av Birgittautställningen på Kungliga Myntkabinettet kl. 15.00. Vid lanseringen överlämnar riksbankschef Lars Heikensten mynten till Kungliga Myntkabinettet som är landets museum för mynt-, medalj, och penninghistoria. För deltagande krävs presskort eller inbjudan.

 

Bägge myntens framsidor visar den heliga Birgitta med omskriften "*1303 • BIRGITTA • 2003". Därunder konstnärens signatur "EN".

 

På guldmyntets frånsida avbildas den heliga Birgittas initialbokstav B i gotisk stil med omskriften medsols "GAUDE BIRGITTA FILIA CANTICUM TIBI DEBETUR GLORIE" (Gläd Dig o dotter Birgitta, Dig höves härlig lovsång).

 

Frånsidan på silvermyntet avbildar Birgittakronan med de 5 punkterna, krönt med ett kors och samma omskrift som på guldmyntet.

 

Den latinska texten på bägge mynten är hämtad från en hyllningshymn från medeltiden. Randen på de båda mynten är slät.

 

Konstnär är Ernst Nordin välkänd mynt, medalj och skulptörkonstnär.

 

Mer information och bilder på mynten finns på Riksbankens webbplats, http://www.riksbank.se/.

 

Mynten kan beställas från: Nordic Coin AB Svenska myntverket via webbplats http://www.myntverket.se/ telefon 016-42 81 00, via försäljningsbolaget Myntverket Moneta på telefon 040-602 82 60 eller via Kungliga myntkabinettets butik Slottsbacken 6.

Kontaktinformation

Anders Ekström, tel. 08-787 04 82, Per-Olof Arevik, tel. 08-787 04 84

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?