Riksbanksrapport om elektroniska pengar

Datum

Riksbanken publicerar idag rapporten Elektroniska pengar och elektroniska betalningar .

I rapporten ges en lägesbeskrivning när det gäller olika former av elektroniska pengar. I rapporten förs också en diskussion kring de olika frågor som väcks i anknytning till detta område, framför allt utifrån de aspekter som berör Riksbanken och andra centralbanker. Det handlar bl.a. om tänkbara effekter för penningpolitiken, men framför allt om effekterna för betalningssystemets stabilitet. I rapporten diskuteras de egenskaper hos elektroniska pengar som är intressanta i dessa sammanhang.

Rapporten presenterar inte några ställningstaganden i dessa frågor från Riksbankens sida, utan syftar till att beskriva denna nya typ av pengar och att stimulera till diskussion kring de frågor detta väcker.

Rapporten är den första i Riksbankens nya publikationsserie Riksbanksstudier. I serien kommer utredningar som behandlar frågor med relevans för penning-politiken, betalningssystemet och utvecklingen på de finansiella marknaderna att publiceras.

Rapporten Elektroniska pengar och elektroniska betalningar kan hämtas i Riksbankens entréer, Brunkebergstorg 11 och Malmskillnadsgatan 7, eller beställas från infor-mationscentralen; e-post: [email protected], fax: 08-787 05 26 eller tel. 08-787 01 00.

Frågor om rapporten lämnas av betalningssystemavdelningen:
Gabriela Guibourg, tel. 787 02 34
Hans Bäckström, tel. 787 01 07.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?