Stefan Ingves utses till avdelningschef vid IMF

Chefen för Internationella Valutafonden (IMF), Michel Camdessus, har informerat fondens styrelse att han har för avsikt att utse vice riksbankschef Stefan Ingves till director och chef för IMF:s Monetary and Exchange Affairs Department.


Stefan Ingves kommer att arbeta vid IMF:s huvudkontor i Washington, och förordnandet löper på fyra år med början i januari 1999. Avdelningen analyserar penning- och valutapolitiken i medlemsländerna, bistår centralbanker med teknisk assistans i centralbanks- och finansmarknadsfrågor samt arbetar med tillsynsfrågor, däribland hantering av finansiella kriser. Avdelningen rapporterar till IMF:s biträdande chef Stanley Fischer.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?