Arbetsfördelning i Riksbankens direktion

Riksbankens direktion har beslutat att vice riksbankschef Kristina Persson från den 5 juli 2001 övertar beredningsansvaret avseende avdelningen för marknadsoperationer. Detta ansvar har under en period legat på riksbankschefen Urban Bäckström.

Arbetsfördelningen är i övrigt oförändrad, vilket innebär att ledamöterna har beredningsansvar för följande avdelningar och områden:

Riksbankschef Urban Bäckström: Direktionsavdelningen.

Förste vice riksbankschef Lars Heikensten: Avdelningen för penningpolitik och riskkontrollavdelningen samt ärenden som rör ägandet av Riksbankens bolag.

Andre vice riksbankschef Eva Srejber: Administrativa avdelningen, internationella avdelningen, informationsavdelningen och IT-avdelningen samt samordningen av internationella frågor och av den finansiella sektorns EMU-förberedelser.

Vice riksbankschef Lars Nyberg: Avdelningen för finansiell stabilitet. Lars Nyberg är därtill styrelseordförande i Riksbankens bolag AB Tumba Bruk och PSAB Pengar i Sverige AB.

Vice riksbankschef Villy Bergström: Forskningsavdelningen och internrevisionsavdelningen samt remisser.

Vice riksbankschef Kristina Persson: Avdelningen för marknadsoperationer.

Ytterligare information lämnas av informationschef Leif Jacobsson, tel. 08-787 04 14 eller 070 – 554 77 56.

 

 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?