Riksbankens kvartalsvisa ränteundersökning

Datum

Bankerna sänkte under tredje kvartalet utlåningsräntan med i genomsnitt 0,1 procentenheter till 7,0 procent, medan inlåningsräntan förblev oförändrad 2,3 procent. Skillnaden mellan bankernas ut- och inlåningsränta var vid slutet av tredje kvartalet 4,7 procentenheter. Det visar Riksbankens undersökning av bankernas och bostadinstitutens genomsnittliga in- och utlåningsräntor per den 30 september.

Bostadsinstitutens räntesättning under tredje kvartalet resulterade i att räntan på den totala utestående lånevolymen sjönk med i genomsnitt 0,3 procentenheter till 8,3 procent. Sedan 31 mars 1996, då undersökningen av bostadsinstitutens räntor genomfördes för första gången, har räntan på den totala lånevolymen sänkts med 2,3 procentenheter.

Den sammanvägda räntan på samtliga lån i både bank och bostadsinstitut var 7,9 procent per den sista september 1997. Därmed har allmänhetens genomsnittliga räntekostnad minskat med 0,9 procentenheter mellan årsskiftet 1996/97 och sista september i år. Kreditvolymen som undersökningen omfattar utgör 82 procent av kreditinstitutens totala utestående lån till allmänheten i svenska kronor.

Undersökningen finns att hämta i Riksbankens entréer, Brunkebergstorg 11 eller Malmskillnadsgatan 7. Den kan också beställas från Riksbankens informationscentral; e-post: [email protected], tel. 08 - 787 01 00, fax 08 - 787 05 26.
Ytterligare information lämnas av avdelningen för finansiell statistik,Enar Olofsson, tel. 08 - 787 01 38 och Kristina Löfstrand, tel. 08 - 787 05 62.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?