BIS publicerar rapporten Clearing Arrangements for Exchange Traded-Derivatives

G10-ländernas kommitté för betalningssystem (CPSS) publicerar den 6 maj rapporten "Clearing Arrangements for Exchange-Traded Derivatives". Rapporten beskriver och analyserar olika arrangemang för att avveckla affärer uppgjorda på derivatbörser. Ett speciellt fokus har lagts på olika typer av risker och från vilka källor dessa uppkommer i samband med clearing och avveckling av derivat. Rapporten går också igenom vilka sätt som vanligen används för att hantera dessa risker. Då rapporten huvudsakligen har en analytisk karaktär ger den inga rekommendationer. Däremot identifieras ett antal potentiella svagheter i sådana här clearingarrangemang samt visar på olika vägar för att stärka dem.

Rapporten kan, från den 6 maj, hämtas i Riksbankens personalentré, Brunkebergstorg 11, eller beställas från informationscentralen; fax: 08-787 05 26, e-post: [email protected] eller tel. 08-787 01 00.

Eventuella frågor besvaras av Martin Adersson,
betalningssystemavdelningen: tel. 08-787 04 78.


Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?