Nya kapitalkrav på svenska banker

Datum

Finansinspektionen, Finansdepartementet och Riksbanken offentliggör idag de kapitaltäckningsnivåer som kommer att förordas för svenska storbanker. Kapitalkraven är hårdare än minimikraven i Basel III. Syftet är att skapa stabilare banker, förebygga framtida kriser och därmed minska riskerna för att svenska skattebetalare drabbas.

De senaste årens kris har visat hur stora de samhällsekonomiska kostnaderna blir när banksektorn får problem. Därför pågår ett internationellt arbete för att skapa ett stabilare finansiellt system. Ett resultat av detta arbete är Basel III-regelverket som anger globala minimikrav för hur mycket kapital alla banker ska ha i framtiden.

 

Finansinspektionen, Finansdepartementet och Riksbanken förordar att kapitaltäckningskravet för de fyra stora, svenska bankgrupperna Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank ska vara minst 10 procent av de riskvägda tillgångarna i så kallat kärnprimärkapital från första januari 2013, och 12 procent från första januari 2015. Kraven följer de definitioner som anges i Basel III-överenskommelsen. Nivåerna inkluderar, liksom Basel III, en kapitalkonserveringsbuffert på 2,5 procent, men inte någon kontracyklisk kapitalbuffert.

 

Reglerna i Basel III sätter, något förenklat, den minsta nivån för kärnprimärkapitalet till 7 procent av bankernas riskvägda tillgångar. Dessa regler fasas in från 2013 och ska gälla fullt ut från januari 2019. Det svenska förslaget går alltså längre än Basel III, både när det gäller nivån och tidpunkten för införandet. Det innebär också att Sverige går före i den internationella processen att ta fram högre krav på systemviktiga banker.

 

Svenska storbanker är välkapitaliserade och ligger redan idag nära det krav som Finansinspektionen, Finansdepartementet och Riksbanken föreslår. Bankerna har därför goda förutsättningar att nå de föreslagna kraven på kärnprimärkapitalet.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?