Pressmeddelanden 2014

Datum Rubrik
Henry Ohlsson ny vice riksbankschef
Nollränta under längre tid
Ändrade emissionsvillkor för riksbankscertifikat
Finansiella systemet fungerar väl – men skuldutvecklingen behöver bromsas
Osäkerheten i omvärlden har ökat enligt höstens riskenkät
Reporäntan sänks till noll procent
Karolina Ekholm blir statssekreterare - lämnar Riksbankens direktion
Riksbankens företagsundersökning: Fortsatt återhämtning men osäkerheten är tillbaka
Reporäntan oförändrad på 0,25 procent
Reporäntan sänks med en halv procentenhet till 0,25 procent
Riksbankens företagsundersökning: Små steg mot starkare konjunktur och stigande priser
Finansiella systemet fungerar väl – men risker kräver ytterligare åtgärder
Oförändrad risknivå i vårens riskenkät
Heidi Elmér ny chef på avdelningen för marknader
Riksbanken finansierar vinstutdelningen för 2013 från valutareserven
Reporäntan oförändrad på 0,75 procent
Riksbanken växlar EU-betalningar
Reporäntan oförändrad på 0,75 procent
Riksbanken levererar in 3,3 miljarder kronor till statskassan
Riksbankens företagsundersökning: Företagen hoppas på tydligare vändning till sommaren
Riksbanken växlar EU-betalningar
Stefan Ingves får förnyat mandat i Europeiska systemrisknämnden
Över 3 miljarder kronor kvar – bankerna tar emot sedlarna till den 28 februari