Penning och valutapolitik nr 2 2003

Datum

Riksbankens kvartalstidskrift Penning- och valutapolitik behandlar ämnen på riksbanksnära områden. I dag publiceras årets andra nummer som innehåller fem artiklar:

 

The use of market indicators in financial stability analyses

The Riksbank is to a growing extent using indicators based on prices from financial markets in the financial stability analysis. For the Riksbank's ongoing analysis of financial stability, the marketbased indicators are an important addition and provide a reference point and a complement to the conventional analysis of the main categories of borrower in the bank sector. In their article, Mattias Persson and Martin Blåvarg, Financial Stability Department, present some new indicators based on equity and bond markets that the Riksbank employ in its assessment.

 

Kortbetalningar i Sverige

De nordiska länderna är flitiga kortanvändare, långt flitigare än genomsnittligt i Europa. Däremot används inte kontanter i någon större utsträckning. Sverige ligger dock efter i denna utveckling; vi gör färre korttransaktioner och använder mer kontanter än våra nordiska grannar. Det konstaterar vice riksbankschef Lars Nyberg och Gabriela Guibourg verksam på avdelningen för finansiell stabilitet, i artikeln om kortbetalningar i Sverige.

 

Restposten i betalningsbalansen - ett problem?

Restposten har ökat påtagligt under ett antal år och en internationell jämförelse visar att den svenska restposten är betydande. Gunnar Blomberg, Lars Forss och Ingvar Karlsson, alla verksamma på avdelningen för penningpolitik, redogör i artikeln för faktorer som bidrar till restposten samt diskuterar hur den påverkar tolkningen av betalningsbalansen och annan ekonomisk statistik.

 

Särskilda dragningsrätter - ett smörjmedel

Internationella valutafondens särskilda dragningsrätter, SDR, har i globaliseringsdebatten seglat upp som en lösning på fattiga länders ekonomiska problem. I artikeln beskriver Anna-Karin Nedersjö, verksam på internationella avdelningen, upprinnelsen till SDR och dess funktion och kommenterar problematiken i SDR-debatten.

 

Riksbankens yttrande över betänkandet Framtida finansiell tillsyn, SOU 2003:33

Slutligen återges Riksbankens synpunkter på betänkandet Framtida finansiell tillsyn. Yttrandet är skrivet av Göran Lind och Tomas Flodén, båda verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Bakom remissyttrandet står samtliga direktionsmedlemmar.

 

Tidskriften finns tillgänglig i pdf-format på Riksbankens webbplats under rubriken Publikationer /Penning- och valutapolitik. Den kan också hämtas i Riksbankens entré på Brunkebergstorg 11 eller beställas via e-post, [email protected], fax 08-787 05 26 eller telefon 08-787 01 00.

 

En engelsk version, Sveriges Riksbank Economic Review, kommer att finnas tillgänglig om två veckor.

Kontaktinformation

Kerstin Wallmark, tel. 08-787 01 50

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?