Ny beslutsordning för fastställande av styrräntorna

Riksbankens direktion beslutade vid sitt möte den 5 oktober att förändra beslutsordningen för att fastställa styrräntorna, dvs. reporäntan samt in- och utlåningsräntan. Den nya ordningen innebär att direktionen i normalfallet endast fattar beslut om styrräntorna vid de särskilda penningpolitiska mötena, som hålls med 6-8 veckors mellanrum. Ett beslut om styrräntorna gäller tillsvidare. Därmed upphör den ordning som gällt hitttills där direktionen fattat beslut om styrräntorna vid mellanliggande möten.


Direktionens penningpolitiska möten kommer också fortsättningsvis att förannonseras på Riksbankens hemsida och i pressmeddelande.


Avsikten är att få en ordning som bättre återspeglar den faktiska penningpolitiska beslutsprocessen. Då penningpolitiken är inriktad på ett inflationsmål krävs i normalfallet inte en utvärdering av det penningpolitiska läget och beslut om styrräntorna med tvåveckorsintervall.


Övergången till den nya beslutsordningen gäller från och med i dag.


Ytterligare frågor besvaras av

Richard Gröttheim, avdelningschef penning och valutapolitiska avdelningen,
tel. 08-696 68 01 eller
Björn Hasselgren, biträdande avdelningschef direktionsavdelningen

tel. 08-787 04 72.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?