Riksbanken publicerar Statistisk Årsbok 1997

Riksbanken publicerar idag årets utgåva av Statistisk Årsbok. Årsboken är en sammanställning över bankers, kredit- och värdepappersinstituts balansräkningar på årsbasis. Statistiken sträcker sig fem år tillbaka i tiden. Uppgifter om utlåning, inlåning och penningmängd finns särredovisade. Därutöver finns vissa tidsserier för räntor samt valuta- och värdepappersmarknaderna.

Ett supplement till årsboken med resultattabeller för banker och bostads-institut kommer att finnas inom ett par veckor. Supplementet innehåller även balansräkningar uppställda efter bokslutsdispositioner.

Frågor besvaras av avdelningen för finansiell statistik (AFS): Anna-Karin Nedersjö, chef för finansmarknadsenheten, tel. 08-787 02 21 och Lena Erikson, finansmarknadsenheten, tel. 08-787 04 70.

Statistisk Årsbok kan hämtas i Riksbankens entreér Malmskillnadsgatan 7 och Brunkebergstorg 11. Den kan också beställas från Riksbankens informationscentral via: e-post:[email protected], fax: 08-787 05 26 eller telefon: 08-787 01 00.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?