Svenskt värdepappersinnehav 2004

Datum

Det totala värdet av svenska värdepapperstillgångar i utlandet uppgick till 1 817 miljarder kronor vid utgången av 2004. Det är en ökning med 18 procent jämfört med 2003. Det framgår av den årliga undersökningen om svenska placerares innehav av utländska portföljaktier och räntebärande värdepapper som publiceras idag.

 

Värdeökningen beror främst på stigande börskurser men även ökade köp av både aktier och räntebärande värdepapper har bidragit till förändringen.

 

Av undersökningen framgår också att drygt två tredjedelar av svenskarnas totala utländska portfölj var investerad inom EU-området. Den största innehavarkategorin av portföljtillgångarna är sektorn Övriga finansinstitut, som består av bland annat försäkringsbolag och fonder.

 

Uppgifterna i undersökningen ingår i en global undersökning ledd av Internationella valutafonden (IMF).

 

Den svenska rapporten finns att ladda ned från Riksbankens webbplats www.riksbank.se eller att beställa från [email protected]

Kontaktinformation

Camilla Hagman-Falkler tel. 08-787 02 56, Anders Lindström tel. 08-787 05 60

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?