Valutakonto i USD och DEM öppnas 14 april 1997

För att reducera transaktionskostnader i samband med utlandsupplåningen har Riksgäldskontoret och Riksbanken i samråd beslutat att öppna valutakonton i USD och DEM i Riksbanken för Riksgäldskontorets räkning.

En betydande del av Riksgäldskontorets upplåning i utländsk valuta används för att återfinansiera förfallande utlandslån. Hittills har Riksgäldskontoret omedelbart växlat den valuta som erhållits via upplåning till svenska kronor i Riksbanken, även om valutan är avsedd för senare återbetalning av förfallande utlandslån. Detta har resulterat i kortvariga och oönskade förändringar av kontorets valutasammansättning. Genom att införa valutakonton reduceras Riksgäldskontorets behov av hedgingtransaktioner och kontoret kan därför göra betydande kostnadsbesparingar.

Valutakontona kommer endast att utnyttjas för upplåning och förfall inom de så kallade commercial paper programmen. Kontona har åsatts en lägsta och en högsta behållning. Den högsta behållningen för kontot i USD är satt till 1500 miljoner USD och för kontot i DEM till 500 miljoner DEM. Lägsta behållning för båda kontona är noll. Om upplåning eller återbetalning ej ryms inom dessa gränser, sker växlingen i Riksbanken precis som i dagsläget. Övriga valutor behandlas på samma sätt som i dag, det vill säga växlas omedelbart mot kronor i Riksbanken.

I Riksgäldskontorets och Riksbankens balansräkningar kommer valutakontona att redovisas under befintliga poster. På Riksgäldskontorets tillgångssida redovisas valutakontona under rubriken "Kassa, bank m.m." och på skuldsidan återfinns upplåningen som tidigare under rubriken "Statsskulden, lån i utländsk valuta". I Riksbankens balansräkning återfinns valutakontona under rubriken "Övriga utländska skulder". Motsvarande post på tillångssidan är "Banker och utländska värdepapper". Betalningar över valutakontona kommer inte att påverka valutaflödet.

Ytterligare upplysningarlämnas av penning- och valutapolitiska avdelningen:
Christina Lindenius, biträdande avdelningschef, tel. 08 - 787 04 69
Tomas Thyblad, investerare, tel. 08 - 696 08 11

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?